Stampes Elektro A/S tilbyder laseropretning af motorer, pumper og lignende. Ved laseropretning centreres akslerne overfor hinanden, hvorved slid nedsættes.

Ved korekt opretning forøges levetiden på lejer, koblinger mm. og tabet pga. varmeudvikling i kobling og lejer minimeres så der opnås en bedre virkningsgrad på udstyret.

Den ideelle opretning er når de to maskiners certer linie er på nøjagtig samme linie. Dette udmåler og beregner laseropretningsudstyret, og fortæller med 1/100 mm nøjagtighed hvor meget maskinerne skal flyttes i forhold til hinanden.

Efter endt opretning udskrives dokumentation på opretningen af maskinerne, med angivelse af anvendte tolerancer.